Nederland heeft in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Hiermee verplicht Nederland zich de verdere uitstoot van broeikasgassen te beperken. Concreet zijn de doelstellingen voor Nederland 49% CO2-reductie in 2030 en bijna CO2-neutraal in 2050. In het Nationaal Klimaatakkoord staat hoe we als land die CO2-reductie gaan aanpakken. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. De eerste stap is al fors, zo moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen al verduurzaamd zijn. Wijk voor wijk gaat dit in alle Nederlandse gemeenten gebeuren.

Vragen over aardgasvrij wonen?

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden

Vragen over aardgasvrij wonen?

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden