In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van de “Gebouwde omgeving”. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. De eerste stap is al fors, zo moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen al verduurzaamd zijn. Wijk voor wijk gaat dit in de gemeenten gebeuren. Hiervoor stellen wij een Transitievisie Warmte op. Deze moet uiterlijk 2021 zijn vastgesteld. In deze visie kunt u dan lezen hoe wij het gaan doen en wanneer uw wijk aan de beurt is. Daarna gaan wij per wijk wijkuitvoeringsplannen, samen met de wijkbewoners, opstellen waarin dan ook aangegeven wordt hoe uw woning verwarmd gaat worden.

Enquête aardgasvrij wonen

Wat vindt u van de overstap naar aardgasvrij wonen? Laat het ons weten en vul de (online) enquête in. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

 

Vul de enquête in

 

Wilt u de enquête liever op papier invullen? Vraag dan een papieren versie aan via (0544) 39 35 35.

Het invullen van de enquête kan t/m 12 maart