Aardgasvrij maken woningen en gebouwen

Een van de afspraken is dat we aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van onze woningen en gebouwen. Dat doen we niet alleen om klimaatverandering tegen te gaan. Het helpt ook om onze afhankelijkheid van andere landen te verminderen en de gaswinning in Groningen te stoppen.

In Oost Gelre hebben we een ‘Transitievisie Warmte’ ontwikkeld. Deze moet uiterlijk 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie kunt u lezen hoe wij het aardgasvrij maken gaan aanpakken en wanneer uw wijk aan de beurt is. Daarna gaan wij – samen met wijkbewoners – per wijk wijkuitvoeringsplannen opstellen waarin dan ook staat hoe uw woning verwarmd gaat worden.

Transitievisie Warmte beschrijft hóe en wanneer aardgasvrij

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regierol krijgen bij de wijkgerichte aanpak. Ook is afgesproken dat iedere gemeente voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte heeft vastgesteld. In de Transitievisie Warmte beschrijven we hoe inwoners en ondernemers overstappen op andere, duurzame bronnen van warmte. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak.

Documenten

Hoe gaat de Gemeente Oost Gelre de Transitie Warmte aanpakken?

Deze animatie maakt dat duidelijk.