Om in 2030 energieneutraal te zijn is meer nodig dan alleen energie besparen of zonnepanelen op het dak van een woning of een bedrijf. We kunnen niet zonder grootschalige energieopwekking, zoals zonneparken, windmolens of installaties voor biomassa.

In 2018 heeft de gemeenteraad beleid voor grootschalige energieopwekking vastgesteld. Inmiddels is dit beleid in uitvoering en zijn er bijvoorbeeld drie zonneparken in voorbereiding.

Heb jij een plan voor grootschalige energieopwekking?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.
Telefoon: (0544) 39 35 35