Om in 2030 energieneutraal te zijn is meer nodig dan alleen energie besparen of zonnepanelen op het dak van een woning of een bedrijf. We kunnen niet zonder grootschalige energieopwekking, zoals zonneparken, windmolens of installaties voor biomassa.

In 2018 heeft de gemeenteraad beleid voor grootschalige energieopwekking vastgesteld. Inmiddels is dit beleid in uitvoering en zijn er bijvoorbeeld drie zonneparken in voorbereiding.

Regionale Energie Strategie: Duurzame energieopwekking in de Achterhoek

De Achterhoek heeft op 13 juli 2021 het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 gepubliceerd. Hierin staat dat de regio 1,35 TWh aan duurzame energie met zon en wind wil opwekken in 2030. De Achterhoek levert hiermee een bijdrage aan het Klimaatakkoord én aan de eigen regionale energie-ambities.

Energie verdient aandacht

De economie groeit en de energietransitie versnelt. De vraag naar elektriciteit neemt toe. We bouwen steeds meer huizen. Met laadpalen om de auto op te laden, warmtepompen om de woning te verwarmen en inductieplaten om op te koken. De snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgt ook voor drukte op het elektriciteitsnet. Duurzaam opgewekte energie, op zee én op land, is hard nodig om de energie op te wekken voor de toekomst.

Lees meer 

Terugkoppeling windcafés

Windmolens en gezondheid

Nieuwsbrieven RES 1.0 Achterhoek

De laatste nieuwsbrief is als webversie te bekijken: nieuwsbrief RES 1.0

Meld je aan voor de nieuwsbrief