Besluitvorming

Besluitvorming over weidevogelgebieden (Provinciale Staten van Gelderland, 19 december 2018)

Provinciale Staten van Gelderland hebben in hun besluit van 19 december 2018 de omgevingsverordening gewijzigd (Actualisatieplan 6). De Statenvergadering is terug te luisteren, hier vindt u ook de bijbehoren vergaderstukken.

Afbeelding: weergave desbetreffende agendapunt met vergaderstukken Statenvergadering 18-12-2018

Bij de wijziging van de omgevingsverordening is onder meer het weidevogelgebied in het Beltrumse Veld geschrapt. De onderbouwing blijkt uit de reactie van Provinciale Staten op reactienummer 157 uit de Reactienota (bijlage 2 bij de vergaderstukken van de Provinciale Staten).

Afbeelding: uitsnede reactienummer 157

Agenda Provinciale Staten (beraadslaging)
Afbeelding: weergave desbetreffende agendapunt met vergaderstukken Statenvergadering 18-12-2018
reactie van Provinciale Staten op reactienummer 157 uit de Reactienota
Afbeelding: uitsnede reactienummer 157