Op woensdag 13 juli 2021 werd de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek 1.0 gepresenteerd. De gemeente Oost Gelre is één van de 8 gemeenten die hieraan heeft meegewerkt, samen met provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel. Gezamenlijk is een strategie uitgewerkt om in 2030 meer duurzame energie te gaan opwekken. Wat betekent dat op dit moment voor de inwoners van de gemeente Oost Gelre?

Initiatieven voor windmolens

Marktpartijen kunnen met initiatieven komen voor windmolens. Grondeigenaren en ontwikkelaars hebben in de gemeente Oost Gelre de eerste initiatieven uitgewerkt. Zij deden dit op basis van het gemeentelijk beleid uit 2018: Beleid installaties opwekking hernieuwbare energie Oost Gelre. Ondanks dat dit beleid uit 2018 relatief jong is, ziet het college van burgemeester en wethouders veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van windmoleninitiatieven. Het college heeft gemerkt dat inwoners zich zorgen maken over de mogelijke initiatieven voor windmolens in hun woonomgeving. De afgelopen weken zijn windmolens vaak onderwerp van gesprek en regelmatig in het nieuws geweest.

Nieuwe ontwikkelingen

Het overgaan naar duurzame energie is een dynamisch proces. Daarom bekijkt de gemeente continu wat de effecten van het energiebeleid met betrekking tot energieopbrengst en impact zijn. Ook is de gemeente alert op nieuwe ontwikkelingen als:

  • er is steeds meer belangstelling van grondeigenaren en ontwikkelaars voor de realisatie van windmolens.
  • de laagvliegroute boven het grensgebied Oost Gelre – Berkelland  is opgeheven. Binnen dit gebied is een aantal windmoleninitiatieven te verwachten.
  • de Regionale Energie Strategie is door de regio Achterhoek opgesteld.

Opnieuw in gesprek

De gemeenteraad van Oost Gelre wil opnieuw in gesprek over de kaders voor windmoleninitiatieven. De huidige ontwikkelingen vragen daarom. De gemeenteraad neemt hier in de komende maanden zorgvuldig de tijd voor. Over meerdere onderwerpen gaat de raad in gesprek. Bijvoorbeeld over locaties waar windmolens mogen komen en hoeveel dat er dan mogen zijn. En over de afstand tot woningen en kernen, de hoogte en de gezondheidsaspecten. Maar ook over maatschappelijke acceptatie, lokaal eigenaarschap, communicatie en participatie. Het betrekken van de inwoners bij de verdere uitwerking is een belangrijk aandachtspunt hierbij.

Pas op de plaats

Totdat de uitkomsten van de discussies bekend zijn, nemen het college en de gemeenteraad geen initiatieven voor de realisatie van windmolens in behandeling. Dit geldt ook voor verzoeken die al zijn ingediend bij de gemeente.

Vervolg

Op 7 oktober 2021 organiseert de gemeente een themabijeenkomst over windenergie. De gemeenteraad laat zich dan uitgebreid informeren. Inwoners kunnen de bijeenkomst ook volgen. Ook krijgen inwoners later de mogelijkheid om mee te praten over dit onderwerp. Uiteindelijk leiden de gesprekken tot nieuwe of aangepaste kaders voor windmoleninitiatieven, waarin ook de RES 1.0 is verwerkt. Tot het moment dat deze kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraad, geldt de pas op de plaats voor windmolens in onze gemeente.