Zonnevelden en windmolens hebben gevolgen voor het landschap en de natuur. Natuur en Milieu Gelderland ziet ook kansen voor de natuur als er zonnevelden of windmolens komen. Want als je parken ontwerpt met oog voor de natuur, kun je schade voorkomen. Daarnaast kunnen we een plus maken voor de natuur en het landschap. Hoe dat werkt, leest u in dit artikel.

“De energietransitie kan alleen slagen met extra windturbines, ook in de Achterhoek. Maar plaats ze wel met respect voor leefomgeving en natuur.” - Alex de Meijer, Natuur en Milieu Gelderland

Aandacht voor natuur

Natuur en Milieu Gelderland is helder: we kunnen niet langer wachten. We moeten nu overgaan op meer duurzame energie. We moeten alles doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Maar wel met alle aandacht voor de gevolgen voor de natuur en het landschap. Want naast een klimaatcrisis hebben we in de wereld ook te maken met een biodiversiteitscrisis. Het gaat slecht met veel soorten dieren en planten.

Bestaande natuur versterken

We moeten dus oog houden voor de natuur bij het kiezen van een plek voor zonneparken en windmolens. Als gebieden kwetsbaar zijn, plaats daar dan geen duurzaam energiepark. En schade aan de natuur moeten we goedmaken. Dit heet compensatie. Maar Natuur en Milieu Gelderland roept op om méér te doen: zorg dat de natuur een plus krijgt! Zij vraagt overheden om bij energieparken te eisen dat de eigenaren meer investeren in de natuur. Om zo lokale (natuur)gebieden te versterken en leefgebieden voor dieren te verbeteren.

Windmolens en weidevogels

Mogelijk komen er windmolens in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre. Vooral voor vogels en vleermuizen heeft dat gevolgen. Ze kunnen er tegenaan vliegen en gewond raken of sterven. Dit risico kunnen we kleiner maken door maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door de windmolens stil te zetten in de periodes dat vogels en vleermuizen trekken.

Zoekgebieden voor windenergie

Gebied K is aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Berkelland en Oost Gelre. De gemeente Oost Gelre kijkt daarnaast nog naar de mogelijkheden in zoekgebied I (i).

Een plus maken

In gebied K ligt het Beltrumse Veld. Dit is een gebied waar verschillende soorten weidevogels leven, zoals de grutto, wulp, kieviet en veldleeuwerik. Weidevogels moeten we goed beschermen zodat ze niet uitsterven. Een plek voor windmolens ligt daarom bij voorkeur niet te dicht bij het gebied waar weidevogels leven.

Met de opbrengsten van een windpark zouden we ook een plus kunnen maken door het leefgebied voor weidevogels te verbeteren. Bijvoorbeeld door een plas-drasgebied te maken. Dit is een gebied waar ’s winters en in de lente ondiep water op het land staat. En met kruidenrijk grasland, waarin kuikens een grotere kans hebben om te overleven.

Meer weten?

De gemeenten Berkelland en Oost Gelre werken aan een nieuw beleid voor windenergie. Voordat we zeker weten of er windmolens kunnen komen in zoekgebied K en/of (i), zullen we de effecten op de natuur eerst goed moeten onderzoeken. Als u meer wilt weten over windenergie in onze gemeenten, kijk dan op www.energieneutraaloostgelre.nl of https://www.gemeenteberkelland.nl/zoekgebiedk/.

Wilt u meer weten over de visie van Natuur en Milieu Gelderland? Bekijk dan de minidocumentaire op www.natuurenmilieufederaties.nl/energietransitie

Foto Menno Mulder
Foto Erik Mol