Vanuit de rijksoverheid moeten gemeenten in 2030 een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame elektriciteit met behulp van zonnepanelen en windmolens. Wat vindt u daarvan?

Windmolens: denk mee en geef uw mening!

Wij zijn benieuwd hoe u als inwoner van Oost Gelre aankijkt tegen windmolens in het landschap. Door middel van een aantal stellingen kunt u uw mening hierover geven.

U kunt de online enquête invullen tot en met 30 september 2022.

Wat hebben we al gedaan?

In de gemeente zijn we volop bezig om met inwoners in gesprek te gaan over windenergie. Zo hebben we eerder al 3 online bijeenkomsten gehouden en 2 fysieke bijeenkomsten (de zogeheten windcafés) met inwoners uit en direct-omwonenden van de zoekgebieden K en I (i) uit de RES Achterhoek 1.0. (zie onderaan dit artikel). De aanwezigen bij deze windcafés hebben actief deelgenomen aan de bijeenkomsten en veel vragen gesteld. Heel hartelijk dank daarvoor!

Een deel van de vragen is mondeling tijdens de bijeenkomsten behandeld. De antwoorden op de overige vragen zijn verwerkt in een Vraag & Antwoord op onze pagina Energieopwekking. U vindt daar ook oriëntatiekaarten en wat we gaan doen als vervolg van dit proces.

Bent u op zoek naar

  • Informatie die in een eerdere fase is opgehaald bij belanghebbenden
  • Video van de online bijeenkomsten
  • Schriftelijk verslag van de twee windcafés

Kijk dan ook bij Energieopwekking.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de vervolgstappen, zoals te houden bijeenkomsten? Meld u dan via e-mail aan op energieneutraal@oostgelre.nl.

Wat doen we met uw inbreng?

De resultaten van de enquêtes, de bijeenkomsten en gesprekken met belanghebbenden worden aangeboden aan de gemeenteraad, met een advies ter besluitvorming. Het streven is om het nieuwe windbeleid in de eerste helft van 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Over de RES Achterhoek

Gemeente Oost Gelre maakt deel uit van de RES regio Achterhoek waar onder andere 11 gemeenten bij zijn aangesloten. De regio heeft de regionale energiestrategie (RES 1.0) gereed en vastgesteld. De RES 1.0 gaat in op energiebesparing, warmtebenutting, opwekken van energie en duurzame vormen van vervoer. De RES vindt haar oorsprong in het Klimaatakkoord. Om dit plan te kunnen maken, kijken we graag samen met u hoe we in onze gemeente zonne- en windenergie kunnen inpassen.