Op 21 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met het verstrekken van een eenmalige energietoeslag in 2023 voor huishoudens met een laag inkomen. De Eerste Kamer moet deze wet nog goedkeuren. Pas daarna kan Fijnder de energietoeslag uitkeren. U kunt de energietoeslag daarom nu nog niet aanvragen.

Fijnder verzorgt de energietoeslag voor de gemeente Oost Gelre. Als u in 2022 al energietoeslag heeft ontvangen, hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. Als u 2023 nog steeds in aanmerking komt voor de energietoeslag, ontvangt u de toeslag namelijk vanzelf. Bent u nog niet bekend bij Fijnder? Houd dan de website van Fijnder en de gemeentepagina’s in de gaten. Hier leest u wanneer u de aanvraag voor de energietoeslag 2023 kunt indienen.

energietoeslag, stekker, lamp en geld