Donderdag 13 juli is in het Remisepark in Lichtenvoorde een educatieve grondwaterpeilbuis onthuld. De onthulling gebeurde door wethouder Bart Porskamp en waterschapbestuurder Peter Schrijver. De grondwaterpeilbuis laat zien hoeveel water er in dit gebied onder de grond zit. De onthulling was tegelijk een mooi moment om het compleet nieuw ingerichte park te bekijken.

Remisepark als klimaatpark

Het Remisepark is bewust gekozen als locatie voor de grondwaterpeilbuis. Het park is het afgelopen jaar langzaam omgevormd tot een klimaatpark. Overtollig regenwater uit de hele buurt gaat niet langer het riool in. Het wordt nu opgevangen in de wadi’s van het park. Zo krijgt het water de kans om in de grond te trekken. Dat is goed voor de grondwaterstand, maar ook voor de natuur en inwoners.

Het park is samen met buurtbewoners tot stand gekomen. De buurt had een rol bij het ontwerp, de aanleg en nu ook bij het onderhoud. Naast het vasthouden van water, meer biodiversiteit, duurzaamheid en aandacht voor cultuurhistorie biedt het park bij uitstek gelegenheid voor bewoners om elkaar te ontmoeten.

Anders omgaan met water

In de oudere wijken belandt schoon regenwater binnen de bebouwde kom vaak in een gemengd riool. Daarna stroomt het via de zuivering naar de grote rivieren. Dat is zonde, want de Achterhoek, dus ook Oost Gelre, kampt al jaren met zeer droge zomers. Daarnaast hebben we soms te maken met grote hoeveelheden regenwater.

De gemeente Oost Gelre en Waterschap Rijn en IJssel zoeken samen met inwoners en bedrijven naar manieren om water langer vast te houden. We doen dit op een wijze waarop we toch droge voeten houden bij veel regen. Het initiatief van het Remisepark is hier een prachtig voorbeeld van.

Video over het Remisepark

Initiatiefnemers en inwoners zien hoe het park zich heeft ontwikkeld en wat er samen is bereikt.

Bekijk de video:

De Educatieve Grondwatermeter is een ontwerp van beeldend kunstenaar Martin Borchert en wordt in licentie geproduceerd door Antea Group.

Afbeelding met kleding, buitenshuis, persoon, boomAutomatisch gegenereerde beschrijving Wethouder Bart Porskamp en waterschapbestuurder Peter Schrijver onthulden de peilbuis. Zij kregen daarbij hulp van 3 enthousiaste buurtkinderen.
Wethouder Bart Porskamp en waterschapbestuurder Peter Schrijver onthulden de peilbuis. Zij kregen daarbij hulp van 3 enthousiaste buurtkinderen.