In de RES Achterhoek 1.0. komt het zogenoemde ‘zoekgebied K’ dat in Oost Gelre en in Berkelland ligt, naar voren als een kansrijk gebied voor het onderzoeken van de haalbaarheid voor de duurzame energieopwekking door windmolens. Dit gebied ligt rondom de Baakse Beek, tussen Ruurlo, Groenlo en Mariënvelde (zie ook www.resachterhoek.nl). Oost Gelre en Berkelland willen in het belang van de inwoners in dit gebied zoveel mogelijk optreden als ‘één overheid’. Om dit te bekrachtigen hebben de colleges een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre: “Nu de handen inéénslaan maakt dat we straks gezamenlijk met windenergie aan de slag kunnen. We willen voorkomen dat Oost Gelrese inwoners verrast worden door windmolens aan de grens met Berkelland, of andersom natuurlijk.”

Wethouder Gerjan Teselink  van Berkelland: “Het is belangrijk dat inwoners in zoekgebied K in zowel Berkelland als Oost Gelre zich gehoord en begrepen voelen. En dat het voor hen – als het gaat om windinitiatieven in dit gebied – niet uitmaakt of je in Berkelland of Oost Gelre woont.”

Samenhang in zoekgebied K

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd waarmee de gemeenten naar elkaar en naar de inwoners uitspreken dat ze het proces gezamenlijk oppakken. Ook is het belangrijk om de kaders rondom ruimte, regie en aanpak van participatie van inwoners zoveel mogelijk op elkaar af te  stemmen. Dit zorgt voor samenhang en duidelijkheid voor inwoners. Daarbij is het van belang om het beleid voor windmolens van beide gemeenten zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Het gaat dan om het ‘Beleid installaties opwekking hernieuwbare energie’ in Oost Gelre en de ‘Beleidsnotitie
Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking’ in Berkelland. Beide gemeenten herijken dit beleid in 2022.

Inwonersbijeenkomst

Oost Gelre organiseert op 26 januari een digitale inwonersbijeenkomst voor inwoners die direct in- of om het zoekgebied K wonen. Deze bijeenkomst heeft als doel om ideeën, zorgen en wensen van inwoners over windenergie op te halen om aan college en raad te kunnen voorleggen bij de herijking van het beleid. Meer informatie is te vinden op de pagina Energieopwekking.

Berkelland gaat voor de inwoners die direct in- of om zoekgebied K wonen in februari een (eventueel digitale) bijeenkomst organiseren. Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om te reageren en wordt uitleg gegeven wat de vastgestelde uitgangspunten voor de herijking van het RODE-beleid en de samenwerkingsovereenkomst met Oost Gelre voor dit gebied betekenen.

Logo Oost Gelre

Logo Berkelland