De gemeenteraad heeft vorige week dinsdag gesproken over hoe we in onze gemeente omgaan met initiatieven voor realisering van windmolens. In aanloop naar die bespreking had het college van B&W al een pas op de plaats gemaakt in de behandeling van windmoleninitiatieven. Wethouder Bart Porskamp: “Het onderwerp leeft erg, zowel in de samenleving als in de raad. Er zijn veel vragen die we met elkaar willen beantwoorden. Daar gaan we mee aan de slag en dat betekent dat de pas op de plaats verlengd wordt.”

De discussie in de raad werd gevoerd naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen die het college van B&W ziet. Voorbeelden daarvan zijn de toenemende belangstelling bij grondeigenaren en ontwikkelaars voor het realiseren van windmolens, het opheffen van de laagvliegroute op het grensgebied Oost Gelre – Berkelland en het te verwachten aantal windmoleninitiatieven in dat gebied. Maar ook het opstellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 van de regio Achterhoek. “Net als het college merk ik dat ook de  gemeenteraad worstelt met de vragen die dit oproept, met de impact van windmolens op de omgeving en met haar eigen rol in de behandeling van windmoleninitiatieven. Totdat we die antwoorden hebben, blijft de pas op de plaats van kracht.”

Initiatieven ‘on hold’

Wat die pas op de plaats inhoudt is voor wethouder Porskamp heel helder: “We behandelen geen initiatieven voor windenergie. We praten ook niet inhoudelijk over initiatieven met initiatiefnemers. Plat gezegd laten we nu even alles met betrekking tot windmoleninitiatieven uit onze handen vallen. Als we al in gesprek gaan met initiatiefnemers is dat alleen om uit te leggen waar we nu staan in het overleg met de raad. Dat neemt niet weg dat ontwikkelaars wel in gesprek kunnen blijven met bijvoorbeeld grondeigenaren in deze gebieden. Daar gaan wij niet over, zolang maar voor iedereen duidelijk is dat wij geen initiatieven behandelen en er ook geen gesprekken over voeren. Dat staat echt allemaal on hold.”

Afspraken maken over vervolg

De gemeenteraad heeft een aantal onderwerpen benoemd waar ze nader over in gesprek wil. Bijvoorbeeld over locaties waar we windmolens willen toestaan en hoeveel het er mogen zijn. Over de afstand tot woningen en kernen, de hoogte en de gezondheidsaspecten. Maar ook over maatschappelijke acceptatie, lokaal eigenaarschap en de communicatie en participatie. Wethouder Porskamp: “We brengen in kaart wat er allemaal gezegd is en komen terug met een voorstel hoe we hier het gesprek over gaan voeren en wie we daar bij betrekken. Want dat we dit gesprek breder moeten voeren dan alleen met college en raad lijkt me wel duidelijk.”

Pas op de plaats verlengd

Hoe lang de pas op de plaats gaat duren kan wethouder Porskamp moeilijk inschatten. “Dat hangt ervan af hoe de raad dit gesprek wil voeren en wat de uitkomst hiervan is. Maar ik verwacht dat we al gauw een paar maanden verder zijn voordat we die duidelijkheid hebben. We zullen in ieder geval ons best doen om alle belanghebbenden en inwoners zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over het proces.”