De gemeenteraad van Oost Gelre besloot op 9 juni om de eerdere pas op de plaats voor windturbines officieel vast te leggen. De raad wil windturbines met een ashoogte hoger dan 80 meter daarmee niet toestaan.

Een belangrijke reden is dat de gemeenteraad wil bekijken of zij aanvullende kaders voor windinitiatieven wil vaststellen. Dat kan een aanvulling of aanscherping zijn van het huidige beleid. Voordat dit gebeurt, is het niet wenselijk om medewerking te verlenen aan windturbines met een ashoogte boven de 80 meter. De gemeente werkt niet mee aan initiatieven totdat de eventuele nieuwe kaders zijn vastgesteld. De ‘pas op de plaats’ blijft hiermee bestaan.

Themabijeenkomst raad

De gemeenteraad wil ervoor zorgen dat alle belanghebbenden in Oost Gelre op een goede en zorgvuldige manier het brede vraagstuk van windenergie kunnen overzien. Daarom wil de gemeenteraad met deskundigen in gesprek over de actuele ontwikkelingen en de geluid- en gezondheidsaspecten. Ze gaan daarbij niet over één nacht ijs. Raads- en collegeleden willen de feiten kennen, de belangen horen, de risico’s inventariseren en onderzoeken waar mensen elkaar kunnen vinden.

Openbare bijeenkomst in september

Het is nu nog onbekend hoe lang het traject duurt. De eerste themabijeenkomst van de gemeenteraad is in september en voor iedereen (online) toegankelijk. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen meekijken en hun vragen stellen via de chat. De gemeente maakt op een later moment de bijeenkomst bekend via deze website en in de Elna/Groenlose Gids.