Van 13 februari tot en met 20 maart 2023 kunt u uw mening geven over de onderzoeksagenda milieu Windbeleid en Regionale Energiestrategie van de Provincie Gelderland. In de onderzoeksagenda staat hoe de Provincie Gelderland de gevolgen voor het milieu van verschillende locaties voor windparken en zonnevelden gaat onderzoeken. 

Wat is een onderzoeksagenda milieu?

De onderzoeksagenda heet officieel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie staat wat de provincie Gelderland precies wil onderzoeken. Er staat hoe dit gebeurt en hoe zij mensen en organisaties hierbij gaan betrekken. In de onderzoeksagenda staat ook om welk gebied het gaat.

Reageren

De Provincie Gelderland nodigt u uit om de onderzoeksagenda te lezen en een reactie te geven. Voor meer informatie kijkt u op www.gelderland.nl/planmerwindbeleid.

Digitale informatiebijeenkomsten

De Provincie Gelderland organiseert een aantal digitale bijeenkomsten waarin zij de reden en aanpak van het milieuonderzoek toelichten en vertellen wat er in de onderzoeksagenda staat.

  • Donderdag 2 maart en woensdag 8 maart 2023 van 15.30 tot 17.00 uur voor professionals (overheden, energiecoöperaties, milieuorganisaties, enzovoort).
  • Dinsdag 7 maart 2023 van 19.30 tot 20.45 uur voor inwoners en belangvertegenwoordigers.

Aanmelden kan tot en met 28 februari

U kunt zich aanmelden voor 1 van deze bijeenkomsten tot en met dinsdag 28 februari 2023 via www.gelderland.nl/planmerwindbeleid.

Vervolg: het milieuonderzoek (Plan-MER)

Op basis van de onderzoeksagenda start het milieuonderzoek (Plan-MER). Het milieuonderzoek is in de eerste plaats een objectieve studie naar (mogelijke) gevolgen voor het milieu van windparken en zonnevelden.

Gemeentelijk windbeleid

Het zal u niet ontgaan zijn dat de gemeenten Berkelland en Oost Gelre nieuw windbeleid maken. In het nieuwe windbeleid staan de eisen en voorwaarden waar een windinitiatief in de toekomst aan moet voldoen. Een initiatiefnemer voor een windmolenpark moet in kaart brengen wat de gevolgen zijn van een windpark op de directe omgeving. Het milieuonderzoek (Plan-MER) van de Provincie Gelderland zorgt ervoor dat we al eerder, nog voordat een plan is gestart, een beter beeld hebben van de mogelijke gevolgen voor het milieu van de komst van windturbines.  Als gemeenten volgen we dit provinciale onderzoek daarom met aandacht.