In het voorjaar van 2021 hebben we een digitale enquête uitgezet met vragen hoe inwoners aankijken tegen de overgang naar aardgasvrij wonen. De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord hebben we daarom afgesproken dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

De gemeente Oost Gelre bereidt zich ook voor op deze overgang. Maar dat kunnen en willen we niet alleen. De warmtetransitie is een uitdagende opgave, die we alleen kunnen realiseren door samen te werken met betrokken partijen. Dus mét inwoners, bedrijven en instellingen en maatschappelijke organisaties.

Resultaten enquête in infographic

De resultaten van de digitale enquête zijn bekend. In totaal vulden 425 inwoners de enquête in. Daarmee hebben we een eerste beeld gekregen van hoe inwoners aankijken tegen de overstap naar aardgasvrij wonen. Hoe denken zij erover om geen aardgas meer te gebruiken? Wat zien inwoners als kansen? En wat als belemmeringen? In onderstaande infographic delen we de belangrijkste resultaten van de enquête. De uitkomsten van de enquête nemen we mee bij het opstellen van de zogenoemde Transitievisie Warmte, waarover de gemeenteraad eind dit jaar besluit.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen.

Infographic uitkomsten enquête aardgasvrij

Infographic uitkomsten enquête aardgasvrij

 

Beschrijving infographic

In totaal is de enquête 425 keer ingevuld.

Hoe kijken inwoners tegen de transitie naar aardgasvrij wonen aan?

 • 49% van de respondenten staat hier negatief tegenover.
 • 26% van de respondenten staat hier neutraal tegenover.
 • 25% van de respondenten staat hier positief tegenover.

Wanneer vinden inwoners de overstap acceptabel?

 1. Als de woonlasten minimaal gelijk blijven.
 2. Als ik als bewoner betrokken bij de transitie en/of besluitvorming.
 3. Als er voldoende tijd is om langzaam over te gaan.
 4. Als het klimaatverandering helpt tegen te gaan.

75% van de respondenten vindt de transitie acceptabel als de woonlasten minimaal gelijk blijven.

Wanneer willen inwoners van het aardgas af?

 • 69% van de respondenten geeft aan zo laat mogelijk van het aardgas af te willen.
 • 15% van de respondenten geeft aan zo vroeg mogelijk van het aardgas af te willen.
 • 11% van de respondenten geeft aan in 2030 van het aardgas af te willen.
 • 5% van de respondenten geeft aan in 2035 van het aardgas af te willen.

Hoe willen inwoners geïnformeerd worden?

 • 70% van de respondenten geeft aan per nieuwsbrief of bewonersbrief geïnformeerd te willen worden.
 • 45% van de respondenten geeft aan via de gemeentepagina’s in de Elna/GG geïnformeerd te willen worden.
 • 35% van de respondenten geeft aan via een website geïnformeerd te willen worden.
 • 33% van de respondenten geeft aan (ook) behoefte te hebben aan fysieke bijeenkomsten op locatie of digitale bijeenkomsten zoals een webinar om geïnformeerd te worden en met elkaar in gesprek te gaan over de transitie naar aardgasvrij wonen
 • 25% van de respondenten geeft aan via social media geïnformeerd te willen worden.