Op 7 oktober 2021 organiseerde de gemeente Oost Gelre voor raadsleden en voor inwoners een themabijeenkomst over windenergie. Hierin werd een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken omtrent windenergie en bijvoorbeeld ook de RES Achterhoek 1.0. Zowel inwoners als raadsleden konden vragen stellen.

Bij het terugkijken kunt u geen vragen meer stellen. Heeft u na het bekijken van het webinar vragen? Mailt u deze dan naar energieneutraal@oostgelre.nl.