Op 7 oktober organiseerde de gemeente Oost Gelre voor raadsleden en inwoners een themabijeenkomst over Windenergie. Zo'n 25 aanwezigen en 135 kijkers thuis volgden de informatiebijeenkomst. 

 Het webinar kunt u terugkijken.

U kunt bij het terugkijken geen vragen meer stellen. Heeft u nog wel vragen, dan kunt u die per e-mail stellen aan het team Energietransitie, via energieneutraal@oostgelre.nl.

Klokken gelijk zetten

De themabijeenkomst was een initiatief van de gemeenteraad. Het doel van de bijeenkomst was dat iedereen informatie krijgt over de stand van zaken. Onderwerpen waren onder meer: de techniek van windenergie, de nu geldende regels en de actuele ontwikkelingen in onze regio die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheden. Verschillende sprekers informeerden de aanwezigen en kijkers, die ook vragen konden stellen.
Bekijk de presentatie die tijdens deze avond vertoond is.

Vragen beantwoorden

Niet alle vragen konden tijdens het webinar worden beantwoord. Uiterlijk eind oktober worden alle vragen en antwoorden gepubliceerd op deze site.

In gesprek met inwoners

Om ervoor te zorgen dat we in Oost Gelre op een goede en zorgvuldige manier het brede vraagstuk van windenergie gaan behandelen, wil de gemeente de komende tijd graag met diverse (groepen) mensen in gesprek: inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Deze avond was daar een start voor. Zodra er bijeenkomsten worden georganiseerd, vermelden we dat op deze site, in de lokale kranten en op onze sociale media.