Onlangs verscheen onderstaand artikel in de media: De Provincie Gelderland kan zich goed voorstellen dat dit soort berichten vragen bij inwoners oplevert. Volgens de provincie Gelderland is het in deze fase te vroeg om inhoudelijk hierop in te gaan.

Wel kerncentrale en lobby tegen wolf, geen nieuwe windmolens en gedwongen uitkoop boeren: de plannen van coalitie in Gelderland

Provincie Gelderland, Remco van Ravenswaaij:

“In de media zijn op dit moment berichten naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord in de provincie Gelderland. Ook over de opwek van duurzame energie. Wij adviseren iedereen om de letterlijke tekst van het coalitieakkoord zelf te lezen. Het coalitieakkoord is vastgesteld op hoofdlijnen. Bij de installatie van de nieuwe coalitie is er een duidingsdebat waarin de coalitie in gesprek gaat met Provinciale Staten hierover. In dit debat wordt meer bekend hoe het akkoord gelezen moet worden. Na de installatie van het nieuwe bestuur wordt het akkoord de komende maanden vertaald naar concrete voorstellen, plannen en beleid.”

Het coalitieakkoord is te vinden op: www.gelderland.nl/coalitieakkoord2023”.

Het nieuwe coalitieakkoord van Gelderland is genuanceerder. Daarin houden Gedeputeerde Staten zich aan de afspraken in de RES-sen die door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Dat betekent dus dat we voor ons windbeleid uitgaan van de opgave voor grootschalige energieopwekking door wind op land en de daarvoor in de RES Achterhoek aangewezen zoekgebieden (k en i in Oost Gelre).