De gemeente Oost Gelre wil volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau A en AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is het laatst bijgewerkt op 18-09-2020.
De verklaring geldt voor de website https://www.energieneutraaloostgelre.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Automatische toetsen
We laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.

Interne controle vóór publicatie
Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle
Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Software
Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent