De gemeente Oost Gelre wil volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau A en AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is het laatst bijgewerkt op 16-06-2021
De verklaring geldt voor de website Energie Neutraal Oost Gelre.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Voor de website is op 25-03-2021 een onderzoek naar de Webrichtlijnen uitgevoerd door Cardan Technobility. Dit onderzoek (inspectie) is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM. Deze methode is aanbevolen volgens digitoegankelijk. Een overzicht van de gebruikte methode is te vinden op deze pagina van W3.

Een aantal succescriteria zijn nog niet behaald. In het inspectierapport van Cardan Technobility vindt u de verklaringen hiervoor. We streven ernaar om al deze succescriteria binnen zes weken aan te passen zodat die wel voldoen. Daarna zal er een nieuwe inspectie plaatsvinden.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Automatische toetsen

We laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.

Interne controle vóór publicatie

Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle

Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Software

Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.