Met deze online vragenlijst kunt u aangeven hoe u over lokaal eigenaarschap (eigendomsverdeling), zeggenschap en financiële participatie (meeprofiteren) denkt in relatie tot het opwekken van windenergie.