Wat doen we zelf

In 2019 heeft de gemeenteraad het energiebeleid voor het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. In het kort komt dit beleid erop neer dat we het gemeentelijk vastgoed verder verduurzamen. Dit ook vanwege onze gemeentelijke voorbeeldfunctie. Hiervoor doen we, naast onze meerjaren-onderhoudsplanning, extra investeringen om de gebouwen verder te verduurzamen.