Mooie voorbeelden

Op deze pagina delen we mooie voorbeelden van verduurzaming in onze gemeente. Diverse inwoners gingen u al voor.

Natuurlijk hebben zelf ons gemeentelijk vastgoed ook verduurzaamd. Hiervoor doen we, naast onze meerjaren-onderhoudsplanning, extra investeringen om de gebouwen verder te verduurzamen.