Binnen de Transitievisie Warmte bedoelen we met het aardgasvrij worden vaak de woningen. Maar aardgasvrij worden gaat ook over utiliteitsbouw: kantoren, fabrieken, instellingen en bedrijven. Ook daar gaat het om het verwarmen van de ruimte en tapwater zonder aardgas.

Energiegebruik voor de procesindustrie is niet een onderdeel van de Transitievisie Warmte. Hierbij moet gedacht worden aan energie benodigd om grondstoffen om te zetten in producten of halffabricaten. Voor het bereiken van de CO2 doelstellingen voor dit onderdeel worden andere programma’s uitgevoerd, zoals het Programma Verduurzaming Industrie (PVI).

Voor de utiliteitsbouw geldt, net als voor woningen, dat de eerste winst te behalen valt met  energiebesparing. Bedrijven die een energieverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 gas per jaar, moeten maatregelen treffen wanneer deze een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) controleert hier namens de gemeente op. Meer informatie vindt u op www.odachterhoek.nl.

Naast de ODA is Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) een organisatie die zich ook richt op het energie besparen door ondernemers. Zij bieden ondernemers hierbij hulp met een kosteloos en onafhankelijk advies. Dit is mogelijk in de vorm van energiescans en eventueel extra support van een adviseur. Zie hiervoor www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.