Oost Gelre energieneutraal in 2030

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we in dat jaar net zoveel duurzame energie opwekken als dat we verbruiken. Dat lukt als we allemaal ons steentje bijdragen. Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we hoeven opwekken. 2030 lijkt ver weg. Maar we zijn er zo en het gaat niet vanzelf. We hebben iedereen hard nodig.

Energie besparen is natuurlijk een belangrijk doel op weg naar 2030. Maar vooral in de opwekking van energie moet er nog een fors tandje bij. We hoeven niemand meer te overtuigen dat we fossiele brandstoffen moeten vervangen door duurzame energie: van olie en kolen naar zon, wind en andere vormen van duurzame energie. Het is de enige manier om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Inwoners en bedrijven kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Het begint thuis en op het bedrijf

De gemeenteraad heeft de Uitvoeringsagenda Energietransitie vastgesteld. Daarin staan concrete plannen om de ambitie van 2030 te halen: Oost Gelre energieneutraal. Het is een optelsom van verschillende acties. Het begint thuis: jouw woning isoleren, energiezuinige apparaten gebruiken, led-verlichting, minder gas verbruiken, zonnepanelen plaatsen of een warmtepomp. We willen een betere, schonere wereld doorgeven. Dat betekent dat we in actie moeten komen. Dat de overheid veel van die acties ondersteunt met subsidies is mooi meegenomen. Maar het begint bij onszelf.

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we in dat jaar net zoveel duurzame energie opwekken als dat we verbruiken