De economie groeit en de energietransitie versnelt. De vraag naar elektriciteit neemt toe. We bouwen steeds meer huizen. Met laadpalen om de auto op te laden, warmtepompen om de woning te verwarmen en inductieplaten om op te koken. De snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgt ook voor drukte op het elektriciteitsnet. Duurzaam opgewekte energie, op zee én op land, is hard nodig om de energie op te wekken voor de toekomst.

Ook in Gelderland raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Om in de toekomst ook te kunnen vertrouwen op het elektriciteitsnet, zijn in Gelderland netverzwaringen noodzakelijk. Een energievoorziening waarop we kunnen vertrouwen geeft iedereen onder dezelfde voorwaarden toegang tot betaalbare energie die goed is voor het milieu.

Wat is netcongestie?

Netcongestie is overbelasting van het elektriciteitsnet. Een vol stroomnet ontstaat door zowel het terugleveren (pieken in de opwekking) als gebruiken van energie (afname). Een vol elektriciteitsnet ontstaat als de hoeveelheid energie die gevraagd of afgenomen wordt, groter is dan de maximale ruimte van het net (bijvoorbeeld wat de kabel of het onderstation aankan).

Oplossingen voor een overbelast elektriciteitsnet

1. Liander werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De netbeheerder legt honderden kilometers kabels en nieuwe stations aan. Tot 2030 verwacht Liander in de Achterhoek te kunnen uitbreiden met in totaal zo’n 1.000 transformatorhuisjes (= gemiddeld 120 voor iedere gemeente). En ongeveer 2.000 kilometer aan middenspanningskabel (= gemiddeld 250 kilometer voor iedere gemeente). Op dit moment verzwaart Liander met zo’n 46 kilometer aan kabels het netwerk in de gemeente Berkelland. Een deel van deze netverzwaring gaat een stukje door Oost Gelre. De vraag naar elektriciteit gaat sneller dan dat de netbeheerder kan bijbenen. Op sommige plekken kan het daarom lang duren voordat Liander woonwijken en bedrijven op stroom aansluit.

2. Regio’s werken daarnaast aan vernieuwingen en oplossingen om energie te besparen en om het energienet beter te gebruiken. Het gaat om een duurzaam energiesysteem dat is afgestemd op ontwikkelingen bij bedrijven, in het vervoer en verplaatsen van inwoners en goederen, woningbouw, opwekking en gebruik van energie. Alle ontwikkelingen hebben invloed op de elektriciteitsnetten.

3. Liander, gemeenten en bedrijven onderzoeken mogelijkheden om de opgewekte energie te bewaren, voor momenten dat er meer vraag naar is. De volgende jaren verzwaart Liander het elektriciteitsnet. Dat gaat niet snel genoeg om ervoor te zorgen dat er nu geen problemen ontstaan. De netbeheerder vindt dat er een aanmoediging moet komen voor het opslaan van zonnestroom thuis. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij. Uitbreiding van de ruimte op het elektriciteitsnet is aan Liander. Er is het afgelopen jaar meer zonne-energie opgewekt dan windenergie. Meer evenwicht in de hoeveelheid zonne- en windenergie is daarom belangrijk om de overbelasting op het elektriciteitsnet op te lossen.

4. Slim gebruik van elektriciteit tijdens piekmomenten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan energie gebruiken als de zon schijnt en er op dat moment veel energie ontstaat.

Uitbreiding van de ruimte op het energienet én slim gebruik van elektriciteit zijn dus nodig. Net als vernieuwingen om elektriciteit te kunnen opslaan.

Samen d’r an!

De energiesector, netbeheerders, bedrijven, waterschappen en gemeenten, werken samen aan oplossingen voor de netcongestie. Hoewel er nog veel te doen is, zijn zij ervan overtuigd deze problemen te kunnen oplossen. Zodat de Nederlandse elektriciteitsnetten stabiel zullen zijn. Zo zorgen we dat alle inwoners zonder zorgen gebruik kunnen maken van elektriciteit. Het duurzaam opwekken van energiebronnen zoals zonne- en windenergie kunnen een grotere rol spelen in onze energievoorraad.

Hoe werken TenneT en Liander samen?

TenneT is beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland. Dit hoogspanningsnet levert ook de elektriciteit aan de elektriciteitsnetten van Liander in de regio. Liander is een netbeheerder. Zij leggen kabels en leidingen aan en zorgen voor het energienetwerk in uw regio. Uw meterkast is erop aangesloten, net als de meterkast van ruim 3 miljoen andere woningen en bedrijven. Liander is geen energiebedrijf, maar maakt het mogelijk dat anderen energie bij u kunnen leveren.

Handige links