De colleges van de 8 Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het regionale uitvoeringsprogramma energietransitie. Dit is het resultaat van het Akkoord van Groenlo 3.0. Samen gaan we voor een energieneutrale Achterhoek in 2050. Het programma bevat de stappen die wij zetten om het tussendoel van 55% CO2-reductie in 2030 te halen.

Grote opdracht voor verduurzaming

Wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland en bestuurlijk trekker legt uit. “We hebben samenwerking in de regio nodig voor de grote opdracht voor verduurzaming. Met dit nieuwe uitvoeringsprogramma gaat onze samenwerking een nieuwe fase in. Onze doelen voor 2030 en 2050 zijn helder. En we maken een professionaliseringslag. Dit programma maakt onze bestaande samenwerking nog sterker.”

Regionaal programma voor samenwerking

Het uitvoeringsprogramma is het gezamenlijke Achterhoekse plan waarin gemeenten samenwerken voor de energietransitie. Ook zijn de regionale projecten, werkgroepen en de monitoring uitgewerkt. Gemeente-overstijgende thema’s als energiebesparing, duurzame verwarming, zonne-energie op daken, zonnevelden en windenergie komen hierin terug. Maar ook een actueel onderwerp als de schaarste op het netwerk van netbeheerders.

Eerste Akkoord van Groenlo in 2009

Het eerste Akkoord van Groenlo is in 2009 opgesteld. Het doel is een energieneutrale Achterhoek. En bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering, de betaalbaarheid van energiekosten en het creëren van werkgelegenheid. In 2013 is een tweede Akkoord van Groenlo gemaakt waarin het eerste akkoord is uitgewerkt. Met het derde Akkoord van Groenlo in 2023 belandt de samenwerking in een nieuwe fase.

De Achterhoekse gemeenten zijn akkoord met het regionale uitvoeringsprogramma energietransitie.
De Achterhoekse gemeenten zijn akkoord met het regionale uitvoeringsprogramma energietransitie.